Táto pobočka oficiálne zrušila svoju činnosť 1.7.2020